Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina

„Ve svém Poselství jsem přinesl vědění o stvoření spolu s vysvětlením všech v něm samočinně působících zákonů, které možno nazývat také zákony přírodními. Toto vědění ukazuje bez mezer veškeré tkaní ve stvoření a umožňuje jasně poznávat všechny děje. Tak zobrazuje s nedotknutelnou důsledností i účel celého lidského života, objasňuje jeho »odkud« a »kam«, a dává člověku odpověď na každou otázku, jestliže vážně hledá.“
„Abych lidem zprostředkoval toto vědění, které jim dá přehledné a srozumitelné přesvědčení o působení Boha ve spravedlnosti a lásce, napsal jsem dílo »Ve světle Pravdy«, které neponechává mezery, nese v sobě odpověď na každou otázku a ujasňuje lidem, jak podivuhodné jsou ve stvoření cesty, které udržuje mnoho služebníků Jeho vůle.“
„Nyní přichází v Poselství Grálu vysvětlení zákonů v podobě, která je vám dnes srozumitelnější. Ve skutečnosti jsou to přesně tytéž zákony, které přinesl Kristus ve formě tehdy vhodné, aby lidé duchovně uzrávali a stoupali ve stvoření vzhůru. Více lidstvo přece nepotřebovalo. Proto také není v tehdejším poselství žádná mezera.“

  • – Abd-ru-shin