Seminář: Poznej sám sebe, aneb jaký je smysl života

Datum/Čas
12.3.2016
10:00 - 17:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Klub Kvítek na dlani

Viničná 41/4
Mladá Boleslav
Česká republika

Události v tomto místě


Seminář je z organizačních důvodů přesunut do Prahy, kde se bude konat v jiném termínu. Bližší informace Vám rádi poskytneme na emailové adrese info@nullposelstvigralu.cz. Děkujeme za pochopení.

Člověk, který chce dát svému životu smysl, potřebuje nejprve vědět, kým je. Chce-li to zjistit, měl by vykonat cestu do vlastního nitra. Tedy do místa, kde jsou ukryty všechny jeho dary, schopnosti a hřivny. Dospějeme-li k jistotě tohoto poznání a začneme tyto dary směřovat k dobrému, může nastat ve společnosti rozmach netušených rozměrů. Pak také vymizí veškeré sebepřeceňování i sebepodceňování, které často pramení z nepochopení pravého místa člověka v životě a ve společnosti. Poznání vlastní cesty a její naplňování přináší člověku svobodu, mír a štěstí.

Společnou i skupinovou prací budeme hledat odpovědi na otázky sebepoznání, lásky k bližnímu a vzájemného porozumění. Při společné práci budeme vycházet z knihy Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Naším cílem je vytvořit otevřenou a přátelskou atmosféru naplněnou touhou po hledání smyslu života.

Seminář vedou Irena a Libor Pražanovi

Účastnický poplatek 350 Kč zahrnuje pracovní materiály a drobné občerstvení a nápoje během dopoledního a odpoledního programu.

Přihlásit se lze na níže uvedených kontaktech do 9. 3. 2016. Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet: 177988560/0300 pod variabilním symbolem 12032016 do 10.3 2016.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz


Loading Map....