Úvodní večer nového cyklu „Večerů s Poselstvím Grálu“ v Brně

Datum/Čas
9.3.2016
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Brno

Jilemnického 2
Brno
Česká republika

Události v tomto místě


V otevřené diskusní skupině se budeme společně zabývat základními životními otázkami a tématy z pohledu Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina. Témata úvodního večera jsou:

  1. Co je to pravda? Hledání, poznávání pravdy. Jak poznáváme pravdu? Jak poznáme, zda jdeme správně?
  2. Lidské vztahy jako možnost uzrávání.

Při hledání odpovědí se budeme kromě vlastních prožitků a životních zkušeností opírat také o úvodní přednášky z I. dílu Poselství Grálu. Prosíme, přečtěte si prvních dvanáct přednášek jako přípravu na setkání.

Na termínech a tématech dalších večerů tohoto cyklu se dohodneme společně na závěr úvodního večera. Termíny i témata pak budou zveřejněna také v Kalendáři akcí na www.poselstvigralu.cz.

V rámci každého večera bude samozřejmě prostor pro vlastní otázky a pro otevřenou diskusi.

Večery s Poselstvím Grálu mají především pomoci k získání vlastního pohledu na život a inspirovat k samostatnému hledání odpovědí na životní otázky.

Srdečně Vás zveme na úvodní večer nového cyklu!

Vstup zdarma.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Tel. 545 213 964

Email: info@nullposelstvigralu.cz


Loading Map....