Večer s Desaterem na téma 9. a 10. přikázání

Datum/Čas
15.6.2016
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
prostory Kruhu Grálu Východní Čechy

Sladkovského 51
Jičín
Česká republika

Události v tomto místě


V otevřené diskusní skupině se společně zabýváme Abd-ru-shinovým výkladem Desatera Božích přikázání. Tématem dnešní diskuse je 9 a 10. přikázání.

NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ ŽENY BLIŽNÍHO SVÉHO!

NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ DOMU BLIŽNÍHO SVÉHO, ANI JEHO STATKU, DOBYTKA A NIČEHO, CO MU PATŘÍ!

Prosíme Vás o  přečtení Abd-ru-shinova výkladu těchto přikázání v rámci vlastní přípravy. Vyvstanou-li ve Vás při čtení jakékoliv otázky, pokusíme se na ně v rámci večera společně nalézt odpovědi a v rozhovoru hlouběji proniknout do obsahu obou přikázání.

Z důvodu lepšího plánování a přípravy Vás prosíme o předchozí přihlášení na info@nullposelstvigralu.cz nebo tel. 545 213 964.

Diskusní skupina má napomoci k získávání cenných poznatků pro svůj vlastní život prostřednictvím práce s Abd-ru-shinovými spisy.

Srdečně Vás zveme do naší diskusní skupiny.

Vstup zdarma

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz

Vstup zdarma.


Loading Map....