Sitemap

Kalendář akcí

24.8.2017 – Večer s Desaterem: »Nezabiješ», Turnov

14.9.2017 – Večer s Desaterem: »Nenarušíš manželství», Turnov

23.9.2017 – Seminář: Láska, strach a odpuštění, České Budějovice

25.9.2017 – Večer s Desaterem: »Cti otce a matku!», Olomouc

27.9.2017 – Večer s Desaterem: »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných bohů mimo mne!», Praha - Nusle

5.10.2017 – Večer s Desaterem: »Nepokradeš», Turnov

25.10.2017 – Večer s Desaterem: »Nevezmeš nadarmo jméno Hospodina, svého Boha!», Praha - Nusle

2.11.2017 – Večer s Desaterem: »Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému», Turnov

22.11.2017 – Večer s Desaterem: »Pamatuj na den sváteční, abys ho světil!», Praha - Nusle

7.12.2017 – Večer s Desaterem: »Nebudeš žádostivý ženy bližního svého», Turnov

13.12.2017 – Večer s Desaterem: »Cti otce a matku!», Praha - Nusle

Místa konání akcí

DK Metropol, Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Hotel Arigone, Univerzitní 234/20, 779 00 Olomouc, Česká republika

Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov, Česká republika

Prostory Kruhu Grálu Praha, Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Česká republika